Disclaimer Pro Painting

Disclaimer Pro Painting www.pro-painting.nl in Almere.

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie.
Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie is altijd volledig voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De websites van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door ons beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.
Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de sitehouder.

Download de algemene consumentenvoorwaarden.

info@pro-painting.nl | Webdesign Bob Garnaat